A rendszer felépítésében alapkoncepció az, hogy minden, technológiába kihelyezett berendezéssel illesztőkártyán keresztül valósul meg a kapcsolat. Az illesztőkártya feladata különböző perifériák egységes belső felületre történő illesztése, hogy azok egymással összeköthetőek legyenek. Minden illesztőkártya saját mikrovezérlővel van felszerelve, és képes ellátni a technológiában elhelyezett perifériákkal való kapcsolattartás alacsony szintű feladatait.

A kommunikációs kártyarekesz az alábbi típusú illesztőkártyákat tartalmazhatja :

AMK-1 mátrixkártya

Az AMK-1 jelű analóg mátrixkártya tartalmazza a rendszer kapcsoló-mártixának hardver-elemeit. Teljes kiépítésben a kapcsoló-mártix 16 sort és összesen 64
oszlopot tartalmaz. Ennek megfelelően elméletileg 16 egyidejű beszélgetés kiszolgálására képes maximum 64 résztvevő körzettel.

IKM-1 illesztőkártya

Az IKM-1 típusú modemes illesztőkártya rendeltetése a TRONIX típusú perifériák (TBA, TBK típusok) illesztése a hangostelefon-rendszerbe. Minden IKM-1 típusú kártya
4 egymástól független, teljesen megegyező kiépítésű vonallal rendelkezik, melyek vonalanként egy körzet illesztésére alkalmasak. Az IKM-1 kártya által megvalósított vonal 4 kábelérből áll, melyekből 2 ér a tápfeszültség, 2 ér pedig a jel (váltakozva kommunikáció ill. hangfrekvencia) továbbítására szolgál. A vonalra busz-szerűen lehet az egyes perifériákat csatlakoztatni, alapesetben max. 6 darabot (ez a darabszám TBA-40 esetén 1 !)

EVK-1 illesztőkártya

Bár alapvetően a rendszer valamennyi eleme ( kivétel a TBK-5 típusú robbanásbiztos bemondó) tartalmaz hangszórót, térhangosítási faladatokra szükség van további nagyteljesítményű hangszórók alkalmazására is. A nagyteljesítményű hangszórók meghajtása a központban elhelyezett -a nagy távolságok miatt 100V-os- teljesítményerősítőkkel történik. Az EVK-1 illesztőkártya a teljesítményerősítők illesztésére szolgál. Egy kártya négy darab erősítő vezérlését képes ellátni.

HGK-1 kártya

A HGK-1 típusú hanggenerátor-kártya segítségével különböző hangjelzések juttathatók el az egyes körzetekre. A HGK-1 kártya összesen 4 hangcsatornával rendelkezik, amelyek alapvetően két csoportba oszthatók :

  • 2 db hangrögzítő áramkörös hangcsatorna,
  • 2 db dallamgenerátoros hangcsatorna.

A hangrögzítő áramkörös csatornák egyenként 15 másodperc hosszúságú előre felvett szöveg vagy dallam visszajátszására alkalmasak. A felvétel külön erre a célra készített hangrögzítő elektronikával történik. A dallamgenerátoros csatornák a felhasználó által szabadon programozott dallam tárolására és lejátszására képesek. A dallam hossza max. 15 hang,
minden hangnál külön megadható a hangmagasság és a hanghossz.

RIK-1 illesztőkártya

A TRONIX ipari hangostelefon rendszer a RIK-1 rádiós illesztő kártya segítségével lehetővé teszi, hogy az illesztett rádió adó-vevő készülékek ugyanazokat a
szolgáltatásokat vehessék igénybe mint a vezetékes körzetek. A RIK-1 kártya 2 db, egymástól független rádiós körzet kiszolgálására képes, körzetenként külön rádiófrekvencián ( azaz amennyiben két rádiós körzetet akarunk használni, azokra külön – külön kell frekvenciahasználati engedély !)